Tradycyjni dystrybutorzy towarów spożywczych nazywają tę usługę „serwisem dla pasjonatów”.

W odpowiedzi na zapytanie agencji celnej „Unitrade” dotyczące serwisu sprzedaży internetowej „Shopfans” władze celne wyjaśniły, że  Federacja Rosyjska zakazała importu poszczególnych rodzajów produkcji rolnej i artykułów spożywczych z krajów, które wprowadziły sankcje przeciwko rosyjskim urzędnikom i firmom, lecz zakaz ten nie obejmuje towarów wwożonych przez osoby fizyczne na użytek własny. By zamówiona produkcja była zakwalifikowana do tej grupy kupujący powinien okazać „oświadczenie osoby fizycznej o przemieszczanych towarach” (w formie ustnej lub pisemnej z wykorzystaniem druku deklaracji celnej dla podróżnych). W opinii menedżera ds. rozwoju Shopfans, takie oświadczenie składane jest w imieniu klienta poprzez agenta celnego, a kupujący powinien zaakceptować warunki umowy w formularzu na stronie internetowej i udostępnić kopię dokumentu tożsamości.

Odbiór przez osobę fizyczną towarów zamówionych przez Internet, w tym objętych sankcjami jest możliwy przy spełnieniu wymogu, że zostały one uznane za towary przeznaczone na własny użytek zgodnie z art. 3 pkt 1 „Porozumienia o porządku przemieszczania towarów przez osoby fizyczne na własny użytek”. Dokument przewiduje, że oprócz oświadczenia osoby fizycznej dla zakwalifikowania towaru na własny użytek będą również uwzględniane rodzaj i ilość artykułów, a także częstotliwość zamówień. U pracownika urzędu celnego mogą pojawić się wątpliwości tylko w przypadku, jeśli codziennie ta sama osoba będzie dokonywać zamówień w znacznych ilościach.

Zgodnie z przepisami Unii Celnej Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej waga wwożonych na własny użytek towarów nie powinna przekraczać 5 kg.

Źródło: RBK – tekst w języku rosyjskim
27 października 2015