Bank Światowy opublikował najnowszy ranking krajów pod względem atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach pt. „Doing business 2016”. Ukraina zajęła w tym rankingu 83. (na 189 krajów objętych analizą) miejsce pod względem sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza poprawę jej miejsca o 13 pozycji w porównaniu do rankingu z ubiegłego roku. Rosja zajęła w tym rankingu 51 i jest to awans o 11 pozycji w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzy pierwsze miejsca w rankingu zajęły: Singapur, Nowa Zelandia oraz Dania; trzy ostatnie: Południowy Sudan, Libia, Erytrea. Polska w rankingu „Doing business 2015” zajęła 25. miejsce (w ubiegłorocznym rankingu: 28. miejsce).


 

Ranking „Doing business 2016” kształtuje się w oparciu o 10 następujących kryteriów:

  • regulacje w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej (miejsce Ukrainy: 30, miejsce Rosji: 41),
  • regulacje w zakresie uzyskiwania pozwoleń budowlanych (miejsce Ukrainy: 140, miejsce Rosji: 119),
  • regulacje w zakresie dostępu do energetycznych sieci przesyłowych (miejsce Ukrainy: 13,7miejsce Rosji: 29),
  • regulacje w zakresie rejestracji praw własnościowych (miejsce Ukrainy: 61, miejsce Rosji: 8),
  • regulacje w zakresie uzyskiwania kredytów (miejsce Ukrainy: 19, miejsce Rosji: 42),
  • regulacje w zakresie ochrony inwestycji (miejsce Ukrainy: 88, miejsce Rosji: 66),
  • regulacje w zakresie systemu podatkowego (miejsce Ukrainy: 107, miejsce Rosji: 47),
  • regulacje w zakresie realizacji umów (miejsce Ukrainy: 98, miejsce Rosji: 5),
  • regulacje w zakresie handlu zagranicznego (miejsce Ukrainy: 109, miejsce Rosji: 170),
  • regulacje w zakresie zamykania działalności gospodarczej (miejsce Ukrainy: 141, miejsce Rosji: 51).

 

26 listopad 2015