Gabinet Ministrów Ukrainy uchwalił decyzję o wprowadzeniu zakazu poruszania się drogami publicznymi środków transportu, których masa całkowita wynosi ponad 40 ton i samochodów ciężarowych do przewozu kontenerów, których masa całkowita wynosi ponad 46 ton. W/w normy dotyczą przewozu towarów, które mogą być podzielone na mniejsze partie.

Ponadto dokument wprowadza zakaz poruszania się drogami publicznymi o znaczeniu lokalnym samochodów ciężarowych, których masa całkowita wynosi ponad 24 tony lub obciążenie na jedną oś stanowi ponad 7 ton.

Równocześnie przedstawiciel Departamentu Rozwoju Strategicznego Dróg i Transportu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy poinformował o planowanym podwyższeniu poziomu kar pieniężnych za naruszenie przepisów dot. poruszania się pojazdów ciężarowych drogami lokalnymi, a także o zwiększeniu ilości punktów, w których dokonywana będzie kontrola wagi w/w pojazdów. Procedura kontroli wagi pojazdów ciężarowych wprowadzona została w Ukrainie w roku 2007. Jednak system okazał się nieefektywny, a brak kontroli nad działalnością punktów ważenia doprowadził do utworzenia dodatkowego schematu korupcyjnego. W sierpniu 2014 r. w/w system został zniesiony w związku z wprowadzeniem przez Gabinet Ministrów Ukrainy moratorium na dokonywanie kontroli przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw transportowych.

Moratorium obowiązuje do końca 2016 r. W marcu 2015 r. Minister Infrastruktury Ukrainy A. Piwowarski wystąpił z inicjatywą wznowienia kontroli wagi pojazdów ciężarowych na drogach Ukrainy. Wg danych Departamentu Rozwoju Strategicznego Dróg i Transportu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy na dzień dzisiejszy 30% poruszających się drogami Ukrainy pojazdów ciężarowych jest przeciążonych.

 

26 listopad 2015