Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu bezrobocia na Ukrainie za I półrocze 2015 r. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. liczba ludności aktywnej zawodowo na Ukrainie wyniosła 18,07 mln osób (spadek o 10,63 % w porównaniu z I półroczem 2014 r.), w tym zatrudnionych było 16,41 mln osób (spadek o 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku), z czego 7,87 mln osób stanowiły kobiety i 8,54 mln osób - mężczyźni.

Poziom bezrobocia (odsetek osób pozostających bez pracy w porównaniu do liczby ludności aktywnej zawodowo) wg metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. w Ukrainie stanowił 9,2 % (dla porównania w analogicznym okresie 2014 r. - 8,6 %). W omawianym okresie poziom bezrobocia w miastach wyniósł 9 % (w I półroczu 2014 r. – 8,3 %), a w miejscowościach wiejskich 9,7 % (w I półroczu 2014 r. – 7,4 %). Najwyższy poziom bezrobocia zarejestrowano w obwodzie ługańskim (15,6%), dniepropietrowskim (6,8%), donieckim (13,6%), połtawskim (12,8%), tarnopolskim (11,8%) oraz żytomierzskim (11,5%), a najniższy – w Kijowie (6,5%), obwodzie odeskim (6,8%), iwano-frankowskim (6,8%), dniepropietrowskim (6,8%) i charkowskim (7,1%).

 

26 listopad 2015