Ocena stanu wzajemnych relacji gospodarczych oraz udział Polski w dwóch dużych wydarzeniach – Forum Ekonomicznym w Astanie w maju 2016 r. i światowej wystawie EXPO 2017, której gospodarzem będzie stolica Kazachstanu – były tematami rozmów wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego z Rapilem Żoszybajewem, I wiceministrem spraw zagranicznych Kazachstanu, Komisarzem wystawy EXPO 2017 w Astanie.

"Kazachstan jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Azji Centralnej" – powiedział wiceminister Domagalski. "Decyduje o tym istotny potencjał gospodarczy tego kraju, jego strategiczna rola w regionie, a także stale rosnąca pozycja na arenie międzynarodowej" – zaznaczył.

Wiceminister Domagalski podkreślił chęć udziału Polski w światowej wystawie Expo 2017, która odbędzie się w Astanie. Potwierdził również, że przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, wraz z grupą polskich firm, zamierzają uczestniczyć w IX Astańskim Forum Ekonomicznym w maju 2016 r. Astańskie Fora Ekonomiczne (AFE) są największymi tego typu wydarzeniami w Azji Centralnej.

DSC 2320 PL KAZ1 29022016

 

Wiceminister Żoszybajew zaakcentował, że Polska jest kluczowym partnerem Kazachstanu w Unii Europejskiej, z bogatymi tradycjami wzajemnych kontaktów gospodarczych i dobrymi perspektywami dla ich dalszego rozwoju. W tym kontekście podkreślił znaczenie udziału Polski w EXPO 2017 w Astanie.

Strony odnotowały również ważne znaczenie rozwoju dialogu gospodarczego w ramach Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospdoarczej, której posiedzenie zostało zaplanowane w kwietniu br. w Warszawie. Kazachstan zajmuje ważne miejsce w polskim systemie promocji gospodarczej, jako jeden z rynków perspektywicznych. Podczas spotkania Wiceminister Domagalski podkreślił, iż jednym z kierunków wspierania polskich przedsiębiorców na rynku kazachstańskim będzie organizacja misji gospodarczych, w ramach których nacisk będzie położony na organizację spotkań B2B (business to business).

Kazachstan jest obecnie czwartym partnerem handlowym Polski wśród krajów wschodnich. W 2015 r. nasz kraj eksportował do Kazachstanu przede wszystkim produkty przemysłu maszynowego i chemicznego, wyroby metalurgiczne oraz artykuły rolno-spożywcze. Kazachstan dostarczał do Polski przede wszystkim produkty mineralne, m.in. oleje ropy naftowej, gaz ziemny. Polska i Kazachstan są dla siebie także partnerami w zakresie inwestycji, dla zwiększenia których istnieją korzystne przesłanki z obydwu stron. Wśród potencjalnych dziedzin pogłębienia bilateralnej współpracy strony wymieniły m.in. programy prywatyzacji w Kazachstanie, odnawialne źródła energii, rolnictwo i sadownictwo, przemysł farmaceutyczny.

Spotkanie odbyło się 29 lutego 2016 r. w Warszawie.i zostało połączone z prezentacją przygotowań do wystawy EXPO 2017 w Astanie. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji obu krajów, polskiego samorządu gospodarczego oraz polscy inwestorzy i eksporterzy zainteresowani rozwojem współpracy gospodarczej z Kazachstanem.

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm to jeden z pięciu filarów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który w połowie lutego przedstawił wicepremier Morawiecki. Służyć temu ma m.in. powołanie pionu wspierania eksportu w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, rozwój sieci placówek dyplomacji ekonomicznej oraz ściślejsza współpraca z podmiotami działającymi na poziomie regionalnym.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, 1|03|2016