W czwartek, 14 stycznia 2016r., w Kaliningradzie odbyło się spotkanie poruszające kwestie inwestycji i handlu oraz współpracy w dziedzinie rolnictwa w Polsce i w Obwodzie Kaliningradzkim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie i Ministerstwa Rolnictwa regionu na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.
 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele branży rolniczej z Polski i regionu kaliningradzkiego, Minister Rolnictwa regionu Sergey Lyutarevich, Minister-Szef Agencji Regionalnej dla stosunków międzynarodowych i międzyregionalnych Alla Ivanova, Pierwszy Radca, Kierownik Wydziału Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie Aleksander Milota, Prezes Izby Gospodarczej Kaliningradu Aleksandra Zinowiewa.
 

Sergey Lyutarevich opowiedział uczestnikom spotkania na temat stanu i długoterminowych perspektyw rozwoju rolno-przemysłowego kompleksu regionu. Minister zauważył, że przemysł może zwiększyć produkcję produktów rolnych, a priorytetowym kierunkiem rozwoju są rynek mleczny i mięsnego bydła, drobiu, trzody chlewnej, cieplarnianych warzyw.

Obszary te są również interesujące dla polskich przedsiębiorców, którzy rozważają w obwodzie kaliningradzkim inwestycje. Alexander Milota powiedział, że pomiędzy przedstawicielami sektora rolnego w Polsce i tymi w regionie kaliningradzkim są już utworzone partnerstwa.

"To było ważne, aby uzyskać informacje od Ministra Rolnictwa informacje dotyczące priorytetów, które zostaną zaprezentowane w 2016 roku i będą wdrażane przez następne pięć lat. Jest to bardzo ważne dla polskich przedsiębiorców, ktorzy dzięki temu wiedzą w jakich kierunkach może być kierowane zainteresowanie ze strony rosyjskich partnerów. Na spotkanie przybyło dziesięć polskich firm i organizacji, którzy rzeczywiście byli bardzo mocnym przedstawicielem z Polski, jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie dostaw swojej technologii i wymiany doświadczeń, w tym w dziedzinie nauki "- powiedział Alexander Milota i wyraził opinię, że forma " okrągłego stołu "będzie podstawą do następnej działań.

"Rolnictwo w regionie jest otwarte na inwestorów. Nasi rolnicy są gotowi do realizacji wspólnych projektów z polskimi projektami biznesowymi. Rząd regionu, z kolei, jest gotowy, aby zapewnić pełne wsparcie dla nowych inwestorów. Jednocześnie jesteśmy szczególnie zainteresowani wprowadzaniem nowych technologii w dziedzinie techniki rolniczej. Nadszedł czas, aby nie kupować wykończonych towarów importowanych. Gubernator Nikołaj Tsukanov podkreśla, że zadanie rozwoju rolnictwa to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, ale także rozwój eksportu żywności " - powiedział Sergey Lyutarevich.

Zdjęcie: Ewa Szuster