Rada Ministrów zatwierdziła 4 listopada 2014 r. pakiet czterech rozporządzeń dotyczących udziela-nia przedsiębiorcom pomocy de minimis w celu promocji i wspierania polskiego eksportu

Czytaj więcej...

Chcesz nawiązać nowe kontakty handlowe? Chcesz promować swój produkt lub usługę na rynkach zagranicznych? Chcesz rozwijać swoją firmę? Dołącz do międzynarodowej sieci współpracy przedsiębiorców z Polski oraz Łotwy, Ukrainy i Rosji.  Na oferty i pytania czekają przedstawiciele w Rydze, we Lwowie i w Kaliningradzie.
Centrum Business in Małopolska podpowiada, jak najlepiej i najskuteczniej zaprezentować  swoją firmę, tak by nawiązanie współpracy okazało się nie tylko możliwe, ale zakończyło się również sukcesem.

Czytaj więcej...

Zapraszamy Państwa do zapoznania się  z wydanym w ramach projektu Business in Małopolska - Partnership Network "przewodnikiem biznesowym" dotyczącym zasad prowadzenia działalności gospodarczej w naszym regionie dla zainteresowanych współpracą przedsiębiorców z krajów partnerów projektu (Rosja, Łotwa i Ukraina).

Czytaj więcej...

25 czerwca, w ramach projektu Business in Małopolska – Partnership Network, Małopolska wraz z ukraińskim partnerem Lwowską Izbą Przemysłowo – Handlową zainaugurowała oficjalnie działalność przedstawicielstwa gospodarczego na Ukrainie.

Czytaj więcej...

Łotewska misja Województwa Małopolskiego i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Czytaj więcej...