Weź udział w III Międzynarodowym Forum Biznesowym, Charków, 7-8 kwietnia 2016.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, uprzejmie informuje, iż w dniach 7-8 kwietnia 2016 roku organizuje misję gospodarczą polskich przedsiębiorstw i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP w Ukrainie, Pana Henryka Litwina na III Międzynarodowe Forum Biznesowe w Charkowie, w ramach której przewiduje się udział polskich firm w w/w forum oraz towarzyszących temu przedsięwzięciu spotkaniach B2B. Misja organizowana jest we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Czytaj więcej...

Polska, rosyjska, ukraińska i łotewska współpraca 2013-2015 – trudna, ale możliwa, z nadzieją na przyszłość – czyli praktyczne efekty projektu „Business in Małopolska – Partnership Network”

31 grudnia 2015 roku zakończyła się realizacja projektu „Business in Małopolska - Partnership Network”. Projekt był dofinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”. Celem projektu było budowanie pozycji małopolskiej oferty gospodarczej w regionach i krajach partnerskich poprzez m.in. organizację przedstawicielstw gospodarczych województwa. Projekt był realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Województwo Małopolskie, Fundację „Victioria” z Kaliningradu, Bałtycką Akademię Międzynarodową (BIA) z Rygi oraz Izbę Przemysłowo Handlową we Lwowie.

Czytaj więcej...

Ocena stanu wzajemnych relacji gospodarczych oraz udział Polski w dwóch dużych wydarzeniach – Forum Ekonomicznym w Astanie w maju 2016 r. i światowej wystawie EXPO 2017, której gospodarzem będzie stolica Kazachstanu – były tematami rozmów wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego z Rapilem Żoszybajewem, I wiceministrem spraw zagranicznych Kazachstanu, Komisarzem wystawy EXPO 2017 w Astanie.

"Kazachstan jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Azji Centralnej" – powiedział wiceminister Domagalski. "Decyduje o tym istotny potencjał gospodarczy tego kraju, jego strategiczna rola w regionie, a także stale rosnąca pozycja na arenie międzynarodowej" – zaznaczył.

Czytaj więcej...

O zielonym świetle dla zniesienia wiz poinformował Jean - Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej. Teraz wszystko w rękach państw członkowskich Unii Europejskiej, które jednogłośnie muszą poprzeć propozycję KE.

Więcej na: http://forsal.pl/artykuly/913919,zielone-swiatlo-dla-zniesienia-wiz-dla-ukrainy-i-gruzji.html

 

Zgodnie z podpisanym przez prezydenta Władimira Putina dekretem, z dniem 1 stycznia 2016r. zostanie zawieszona umowa o strefie wolnego handlu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Przyczyną wydania dekretu jest podpisane porozumienie o strefie wolnego handlu pomiędzy Ukrainą, a Unią Europejską - "Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA). Rosja w ten sposób nie chce dopuścić do napływu zakazanych przez embargo towarów z Unii Europejskiej przez terytorium Ukrainy.

Umowa Unia Europejska - Ukraina zostala podpisana w czerwcu 2014r. i zacznie obowiązywać 1 stycznia 2016r.