Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - jedna z największych tego typu instytucji w Polsce, koncentruje się na zadaniach istotnych dla przeprowadzania pozytywnych zmian w środowisku regionalnym: restrukturyzacji gospodarki, zagospodarowaniu terenów, obsłudze programów europejskich, współpracy z samorządem terytorialnym, obsłudze inwestycji, wsparciu przedsiębiorczości, a także na współpracy międzynarodowej i budowaniu wizerunku Małopolski w Europie i na świecie.

marr

 

Czytaj więcej...

Województwo Małopolskie kreuje kierunki polityki gospodarczej działając na rzecz rozwoju gospodarczego Regionu.

 

 Logo-Małopolska-H-rgb

Czytaj więcej...

Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Baltic International Academy) powstała w 1992 roku (do 2006 Baltic Russian Institute) i jest największą pozarządową instytucją szkolnictwa wyższego w krajach bałtyckich i krajach Europy Wschodniej z liczbą 4.500 studentów i 200 wykładowców.

otwa

 

Czytaj więcej...

Lwowska Izba Przemysłowo - Handlowa (1850, The Lviv Chamber of Commerce and Industry) jest obecnie wsparciem dla przedsiębiorców w zakresie ochrony i promocji interesów.

ukraina

 

Czytaj więcej...

Fundacja jest organizacją regionalną, niepaństwową, czynny uczestnik systemu wspierania przedsiębiorczości, stosunków międzynarodowych i innowacji w celu stymulowania regionalnego rozwoju.

rosja

 

Czytaj więcej...