Fundacja jest organizacją regionalną, niepaństwową, czynny uczestnik systemu wspierania przedsiębiorczości, stosunków międzynarodowych i innowacji w celu stymulowania regionalnego rozwoju.

rosja

 

Fundacja realizuje m.in. następujące działania:

 • „Paszport eksportu”
 • Informacje o rynku
 • Poszukiwania partnera
 • Zorganizowanie В2В spotkań i Biznes-misje
 • Seminaria informacyjne z promocji eksportu do FR z zaangażowaniem miejscowych rzeczoznawców
 • Virtual Office
 • Uczestnictwo w wystawach
 • Prezentacje biznesu
 • Promocje w mediach Społeczno – gospodarcze i polityczne monitorowania i przeglądy
 • Współpraca w dziedzinie transferu technologii innowacyjnych
 • Partnerstwo w projektach nie handlowych w dziedzinie gospodarki i rozwoju regionalnego, finansowanych przez UE
 • Monitorowanie społeczno-gospodarcze i przeglądy według konkretnych tematów

Osiągnięcia i rekomendacje:

 • Prezydent Elbląga Jerzy Wilk;
 • Izba Gospodarcza w Elblągu;
 • Komitet ds. międzynarodowych i międzyregionalnych, bezpieczeństwa i porządku społecznego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej;
 • Rosyjska Agencja Wsparcia Małego i Średniego Biznesu;
 • Izba Przemysłowo Handlowa w Kownie, Litwa;
 • Międzynarodowe Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych Leontjewski;
 • Rada Społeczna przy Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej;
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur;
 • Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.;
 • Mazowiecki Klaster ICT.

Zasoby:

 • Regularnie uzupełniana baza statystyki celnej i operacji exportowo-importowych;
 • Archiwum elektroniczne drukowanych mediów regionalnych uzupełniane codziennie (54 wydania) od 2000 roku;
 • Call-centre;
 • Sala konferecyjna;
 • Centrum metodyczno-szkoleniowe;
 • Biuro w centrum miasta z rozwiniętą infractrukturą biurową

Doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych:

Na bazie Fundacji działa Centrum Konsultacyjne Euro Info – Obwód Kaliningradzki, które występuje jako członek i oficjalny przedstawiciel sieci Enterprise Europe Network, reprezentującej ponad 300 centrów w blisko 50 krajach świata.

Realizacja projektów:

 • „Create4Complete: twórczość i innowacyjność w celu zwiększania kompetencji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw” wraz z Marjampolskim Wydziałem Izby Przemysłowo-Handlowej i Rzemieślniczej w Kownie, Agencją Regionalnego Rozwoju m. Kowno, Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową.
 • „Arena zielonych rozwiązań Krajów Północnych i Północno-Zachodniej Rosji” wraz z Radą Ministrów Krajów Północnych, Międzynarodowym Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych Leontjewski.
 • Prowadzenie „Przedstawicielstwa Małopolski” w Obwodzie Kaliningradzkim,
 • Współpraca i uczestnictwo w wydarzeniach w ramach projektu,
 • Gromadzenie i dystrybucja informacji,
 • Zarządzanie narzędziami e-informacji,
 • Usługi eksperckie (doradcze) w zakresie działalności gospodarczej na terenie Rosji (Obwodu),
 • Kontakty z firmami współpracującymi z Fundacją.
 • Intensyfikacja kontaktów z partnerami z Polski,
 • Promocja własnej działalności (oferty) w trakcie wydarzeń projektowych,
 • Trwała współpraca z nowymi środowiskami gospodarczymi krajów uczestników projektu,
 • Rozbudowa systemu świadczeń dla MSP na terenie Obwodu Kaliningradzkiego – rozwój wizerunku instytucji,
 • Doświadczenie w realizacji projektów sieciowych,
 • Zbliżenie z zasadami działania projektów UE.

Biuro posiada szeroką sieć kontaktów z władzami lokalnymi, organizacjami wspierającymi biznes, instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi. Fundacja posiada swoją bazę 10 000 przedsiębiorstw z Obwodu Kaliningradzkiego, co daje ogromne możliwości dla promowania rozwoju gospodarczego Małopolski i nawiązanie bezpośrednich kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami.

Aktualizacja: 2|03|2016