Lwowska Izba Przemysłowo - Handlowa (1850, The Lviv Chamber of Commerce and Industry) jest obecnie wsparciem dla przedsiębiorców w zakresie ochrony i promocji interesów.

ukraina

 

Partnerami LIP-H są tysiące najbardziej znanych firm w regionie - ponad 350 z nich są pełnoprawnymi członkami. Izba posiada umowy współpracy z izbami z krajów WNP, Europy Środkowej i Wschodniej. Lwowska Izba jest członkiem Izby Handlowej Ukrainy. Izba jest niepaństwową, niedochodową instytucją samorządową.

Do jej głównych zdań należą:

 • rozwój stosunków gospodarczych za granicą,
 • wsparcie eksportu towarów ukraińskich i usług poprzez udzielanie praktycznej pomocy przedsiębiorcom w dokonaniu operacji handlowo - gospodarczych na krajowym i międzynarodowym rynku,
 • podejmowanie zagranicznych delegacji handlowo - gospodarczych i naukowo -technicznych oraz przedstawicieli zagranicznych kręgów biznesowych i instytucji społecznych,
 • udzielanie usług tłumaczeniowych dokumentacji i materiałów o charakterze ekonomicznym, naukowo - technicznym, poradniczym i informacyjnym,
 • zawieranie i rozwój stosunków z zagranicznymi przedsiębiorcami i instytucjami.
 • „Porozumienie między burmistrzami (Covenant of Mayors)” wraz ze stowarzyszeniem „Energoefektywne Miasta Ukrainy”,
 • „Akademia East Invest" wraz z Eurochambres- Stowarzyszenie Europejskich Izb Gospodarczych z Brukseli, Belgia oraz Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie, Polska,
 • „Rozwój kompetencji instytucji wspierających biznes w Ukrainie” wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową w Antwerpii - Waasland, Belgia,
 • Projekt badawczy E4 "Rozszerzone zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach poszerzonej Europy wraz z Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. Sede iegale e amministrativa z Orbassano, Włochy,
 • Projekt współpracy Izb Przemysłowo - Handlowych Niemiec i Ukrainy, w którym, oprócz Lwowskiej IPH uczestniczyły IPH Ukrainy, Zaporoska IPH oraz Izba Przemysłowo - Handlowa Rein-Nekkar,
 • Wspólnie z Niemieckim Centrum Konsultingowym VATTER zorganizowano seminaria w Schyrgiswald (RFN) pt: „Zarządzanie przedsiębiorstwem" oraz „Polityka przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska naturalnego",
 • Od 2010 jest realizowany partnerski, niemiecko-ukraiński projekt finansowany przez niemiecką organizacje SEOUA, którego celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i biznesowych organizacji samorządowych.
 • Prowadzenie „Przedstawicielstwa Małopolski” w Obwodzie Lwowskim,
 • Współpraca i uczestnictwo w wydarzeniach w ramach projektu,
 • Gromadzenie i dystrybucja informacji,
 • Zarządzanie narzędziami e-informacji,
 • Usługi eksperckie (doradcze) w zakresie działalności gospodarczej na terenie Obwodu Lwowskiego,
 • Kontakty z firmami zrzeszonymi w strukturze IPH.
 • Intensyfikacja kontaktów z partnerami z Polski,
 • Promocja własnej działalności (oferty) w trakcie wydarzeń projektowych,
 • Trwała współpraca z nowymi środowiskami gospodarczymi krajów uczestników projektu,
 • Rozbudowa systemu świadczeń dla MSP na terenie Obwodu Lwowskiego – rozwój wizerunku instytucji,
 • Doświadczenie w realizacji projektów sieciowych,
 • Zbliżenie z zasadami działania projektów UE.

Osiągnięcia i rekomendacje:

Izba wzięła udział w realizacji wielu projektów partnerskich o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Posiada rekomendacje m.in. od Stowarzyszenia „Energoefektywne miasta Ukrainy"; Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie (Polska), Izby Przemysłowo-Handlowej w Antwerpii – Waasland (Belgia)

Doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych:

Realizacja m.in. następujących projektów:

 • „Porozumienie między burmistrzami (Covenant of Mayors)” wraz ze stowarzyszeniem „Energoefektywne Miasta Ukrainy”,
 • „Akademia East Invest" wraz z Eurochambres- Stowarzyszenie Europejskich Izb Gospodarczych z Brukseli, Belgia oraz Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie, Polska,
 • „Rozwój kompetencji instytucji wspierających biznes w Ukrainie” wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową w Antwerpii - Waasland, Belgia,
 • Projekt badawczy E4 "Rozszerzone zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach poszerzonej Europy wraz z Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. Sede iegale e amministrativa z Orbassano, Włochy,
 • Projekt współpracy Izb Przemysłowo - Handlowych Niemiec i Ukrainy, w którym, oprócz Lwowskiej IPH uczestniczyły IPH Ukrainy, Zaporoska IPH oraz Izba Przemysłowo - Handlowa Rein-Nekkar,
 • Wspólnie z Niemieckim Centrum Konsultingowym VATTER zorganizowano seminaria w Schyrgiswald (RFN) pt: „Zarządzanie przedsiębiorstwem" oraz „Polityka przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska naturalnego",
 • Od 2010 jest realizowany partnerski, niemiecko-ukraiński projekt finansowany przez niemiecką organizacje SEOUA, którego celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i biznesowych organizacji samorządowych.

Wkład merytoryczny do projektu:

 • Prowadzenie „Przedstawicielstwa Małopolski” w Obwodzie Lwowskim,
 • Współpraca i uczestnictwo w wydarzeniach w ramach projektu,
 • Gromadzenie i dystrybucja informacji,
 • Zarządzanie narzędziami e-informacji,
 • Usługi eksperckie (doradcze) w zakresie działalności gospodarczej na terenie Obwodu Lwowskiego,
 • Kontakty z firmami zrzeszonymi w strukturze IPH.

Korzyści z realizacji projektu:

 • Intensyfikacja kontaktów z partnerami z Polski,
 • Promocja własnej działalności (oferty) w trakcie wydarzeń projektowych,
 • Trwała współpraca z nowymi środowiskami gospodarczymi krajów uczestników projektu,
 • Rozbudowa systemu świadczeń dla MSP na terenie Obwodu Lwowskiego – rozwój wizerunku instytucji,
 • Doświadczenie w realizacji projektów sieciowych,
 • Zbliżenie z zasadami działania projektów UE.