Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Baltic International Academy) powstała w 1992 roku (do 2006 Baltic Russian Institute) i jest największą pozarządową instytucją szkolnictwa wyższego w krajach bałtyckich i krajach Europy Wschodniej z liczbą 4.500 studentów i 200 wykładowców.

otwa

 

Bałtycka Akademia Międzynarodowa prowadzi m.in. następujące rodzaje działalności:
•    edukacja (trzeciorzędowa) wyższa; wykształcenie średnie zawodowe,
•    inna niekwalifikowana działalność w branży edukacyjnej,
•    organizacja konferencji naukowych,
•    organizacja szkoł letnich,
•    badania w naukach społecznych i humanistycznych,
•    artystyczna i literacka,
•    działalność instytucji kulturalnych,orazorganizacja wystaw,
•    doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu.
Osiągnięcia i rekomendacje:
Akademia jest członkiem następujących organizacji:
•    EAIE – European Association for International Education,
•    International Higher Education Academy of Sciences,
•    Employers’ Confederation of Latvia,
•    Latvian Designers’ Society,
•    LCCI - Latvian Chamber of Commerce,
•    IAU- International Association of Universities.
Akademia uczestniczy i realizuje wiele europejskich programów i projektów, m.in. program Erasmus z partnerskimi uczelniami europejskimi. Program „TEMPUS”, który daje możliwość uczestniczenia w różnych projektach europejskich wspólnie z placówkami szkolnictwa wyższego krajów nie będących członkami UE.
Doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych:
Partnerstwo Akademii z przedstawicielami Szwecji i Rosji w projekcie „10 trades of the future” w ramach funduszy strukturalnych UE.
Otwarcie i prowadzenie centrów informacyjnych UE w ramach projektu „Centrum usług informacyjnych UE w Rydze i filiach regionalnych”,
„Leonardo da Vinci Programme. Mobility for Professionals in Vocational Education and Training – VETPRO. Tytułprojektu: “Best pracises in entrepreneutrial training and organization of information session for SMEs (ETOS – SME)”,
“Tempus Joint European Project (Promoting studentu self-goverment: from the post-Soviet to the European model)” we współpracy z partnerami z UkrainyiNiemiec,
“Tempus Joint European Project (Baltic MICE-Tourism Training Center)” we współpracy z Rosyjskimi, Łotewskimi i Duńskimi przedstawiciwlami,
oraz inne projekty współfinansowane ze środków UE.
Wkład merytoryczny do projektu:
•    Prowadzenie „Przedstawicielstwa Małopolski” obejmującego Łotwę,
•    Współpraca i uczestnictwo w wydarzeniach w ramach projektu,
•    Gromadzenie i dystrybucja informacji,
•    Zarządzanie narzędziami e-informacji,
•    Usługi eksperckie (doradcze) w zakresie działalności gospodarczej na terenie Łotwy,
•    Kontakty z firmami pozostającymi w sferze wpływów BIA.
Korzyści z realizacji projektu:
•    Intensyfikacja kontaktów z partnerami z Polski,
•    Promocja własnej działalności (oferty) w trakcie wydarzeń projektowych,
•    Trwała współpraca z nowymi środowiskami gospodarczymi,
•    Rozbudowa systemu świadczeń dla MSP na terenie Łotwy – rozwój wizerunku instytucji.