Przedsiębiorcy zagraniczni, aby móc swobodnie poruszać się po wielki rynku rosyjskim, muszą znać nie tylko obowiązujące tym kraju przepisy prawa, ale praktykę i obyczaje prowadzania działalności gospodarczej w Rosji. Zamiarem autorów niniejszej publikacji, jest chęć wprowadzania polskiego przedsiębiorcy w kwestie prawe i praktykę prowadzania działalności gospodarczej w Rosji.

Opracowanie:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie:
Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk
pod kierunkiem:
Marka Ociepki – Radcy-Ministra, Kierownika WPHI w Moskwie

 

 Przewodnik po rynku rosyjskim (zobacz)